Salgs- & handelsbetingelser hos fugekompagniet.dk

Generelt

De generelle handelsbetingelser for samarbejde imellem Fugekompagniet.dk ApS og kunden er gældende for alle tilbud, leverancer og ordrer, memindre andre vilkår fremgår af skriftlig aftale.

Fugekompagniet.dk ApS
Jens Juuls Vej 10
8260 Viby J
CVR nr.: 35532544
Telefon: 29999899
E-mail: info@fugekompagniet.dk

Prissætning

Fugekompagniet.dk ApS tilbyder udførelse af arbejde til en fast pris ved større opgaver eller som et prisoverslag.
Et prisoverslag inkluderer Timeløn, Materialer, Servicekørsel samt Miljøtillæg og er angivet eksklusiv moms.
Prisen er vejledende og der vil kun blive faktureret for det aktuelle forbrug.

Fugekompagniet.dk ApS tager forbehold for fejl i angivne priser og forbeholder sig retten til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. 
Der tages forbehold for udgåede materialer og værktøj.

Ved prisoverslag

Ved prisoverslag vil Fugekompagniet.dk ApS udregne et forventet forbrug af materialer og tid, som et overslag.
Den enedelige fakturering kan derfor afvige fra overslaget som følge af forhold, som Fugekompagniet.dk ApS ikke har indflydelse på. Det kan være forhøjede skatter, afgifter og/eller leverandørpriser. Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som Fugekompagniet.dk ApS ikke har været vidende om.

Ved fast pris (tilbudsgivning)

Alle tilbud fra fugekompagniet er gældende i 30 dage fra afsendelsesdato, medmindre andet fremgår på det endelige tilbud og skal accepteres skriftlig inden udgangen af den periode, for at være gyldig.
Når et såkaldt tilbud er accepteret, startes ordren og planlægningen. Ved fortrydelse af ordre, opkræver Fugekompagniet.dk ApS et gebyr på 10% for at dække administrationsomkostningerne og evt. dækning af løn til den bestilte fugemontør og dennes servicevogn.
Ved aflysning under 24 timer før en opgave er bestilt til påbegndelse, vil der blive opkrævet et minimum på 1.195,- som udgør hvad en fugemontør koster i 2 timer + 30 minuters servicekøsel.

Fugekompagniet.dk ApS anbefaler, at tilbud gennemlæses grundigt og kunden sørger for, at får lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet.

Fakturering

Fakturering vil ske via e-mail eller EAN nr. efter aftale. Standard betalingsbetingelse er netto 8 dage, medmindre andet fremgår af faktura. 
Ved udeblivende betaling vil der sendes en påmindelse hvorefter en rykkerprocedure starter. Skulle fugekompagniet.dk ApS blive nødsaget til at sende rykker vil der blive opkrævet et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker og en morarente på 2% pr. måned, betalingen udebliver.

Lovkrav og ejendom

Fugekompagniet.dk ApS ønsker at kunden informerer om evt. oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling. Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser.

Udførelse, start- & sluttidspunkt

Hvis kunden ønsker ændringer til deres ordre eller nye ydelser, når arbejdet er påbegyndt, skal kunden informere Fugekompagniet.dk ApS herom hurtigst muligt. Derefter gennemgår Fugekompagniet.dk ApS sammen med kunden de konsekvenser, ændringerne har for det samlede arbejde. Ændringerne bliver aftalt og godkendt af begge parter skriftligt.
Når arbejdet er gået i gang, og Fugekompagniet.dk ApS vurderer, at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på en anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

Fugekompagniet.dk ApS, kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:

  • Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
  • Dårligt vejr
  • Force majeure (fx brand og hærværk)
  • Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
  • Forhold hos kunden eller andre virksomheder
  • Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere

Reklamation

Ved arbejdets færdiggørelse er kunden forplitet til, at undersøge om det leverede er i overensstemmelse med det aftalte. Fristen for dette er 8 dage fra leveringsdagen.
Ved reklamation kan Fugekompagniet.dk ApS inddrage Grossist, Leverandører og/eller fugemand og i samarbejde har parterne en frist på 30 dage til at udbedre manglerne, medmindre andet fremgår af skriftlig aftale.
Hvis parterne imod forventning ikke skulle overholde denne frist, kan kunden skriftligt sætte en ny fris for, hvornår manglen senest skal være udbedret.
Fugekompagniet.dk ApS kan ikke stilles til ansvar for mangler, som er opstået på grundt af forkert brug eller almindelig slid.

Vedligehold

Fugekompagniet.dk ApS kan rådgive og og vejlede i forhold til korrekt montering af fuge, valg af fugemasse, særlige krav og andet med betydning for fugeabrjedet og den efterfølgende vedligehold.

Fugeentreprise

Ved udførelse af fugearbejde for private vil vi som udgangspunkt anvende AB-Forbruger -Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere.
Standardaftalen AB-Forbruger er revideret i et samarbejde mellem Energistyrelsen, ‘Dansk Byggeri’, Tekniq, Håndværksrådet og Forbrugerrådet.
AB-Forbruger kan findes her.

Ved udførelse af fugearbejde for erhverv vil vi som udgangspunkt anvende AB 18 medmindre andet er aftalt.
AB 18 kan findes her.

Klagemuligheder

En klage over en tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Link: Klageportal for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@fugekompagniet.dk.